Een Barssessie is de start van een verandering in je leven, je bewustzijn en je gezondheid.

Tijdens een barssessie lig je op een bedje met je kleren aan en worden 32 barspunten op je hoofd zachtjes aangeraakt.
Altijd zal dat gebeuren wat jij nodig hebt en waar jij klaar voor bent.

Wat maakt dit mogelijk voor jou en hoe wordt het nog mooier dan dit ?

Reacties die ik o.a. terugkreeg zijn :

  • ik ben weer geaard
  • ik ben weer terug in mezelf
  • ik heb een upgrade in mijn energie mogen ervaren
  • ik heb veel meer ruimte in mijn lijf en om mij heen
  • ik voel me in rust, in mezelf landen, alle wervelende en flitsende gedachten in mijn hoofd zijn verdwenen

Heb jij behoefte aan rust en ruimte in je hoofd en meer energie in je lichaam en wil jij verder in jouw leven?
Laat het me weten en we plannen een sessie.

Ook is er de mogelijkheid voor het volgen van een traject van 3 sessies waarin we samen werken aan een beter leven, betere gezondheid en een hoger bewustzijn.

*Privacy*

Nu Leven gaat ten alle tijden vertrouwelijk om met alle gegevens die verwerkt worden tijdens de samenwerking. Dit blijft ook na beëindiging van de samenwerking van kracht. Nu Leven is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

Nu Leven houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

*Aansprakelijkheid*

Nu Leven en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Nu Leven geleverde zaken en/of diensten

Daarnaast is Nu Leven nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Nu Leven rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis.